فیلم | بازیگر نقش شمر: اگر مادرم زنده بود و می‌دید، عاقم می‌کرد = شلمچه نیوز