فیلترینگ به جای اینکه جنبه مردمی داشته باشد، جنبه حاکمیتی دارد/ جدیدترین فیلترشکن‌ها در دست کودکان است = شلمچه نیوز

به گزارش ایرنا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات غیر از ادامه ی مطلب “فیلترینگ به جای اینکه جنبه مردمی داشته باشد، جنبه حاکمیتی دارد/ جدیدترین فیلترشکن‌ها در دست کودکان است = شلمچه نیوز”